Brede School Academie

Ieder schooljaar is er een aantal leerlingen van onze school dat naar de BSA gaat. Maar wat is de BSA?
De school is bedoeld voor talentvolle kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 en de eerste klassen van het Voortgezet Onderwijs. Het gaat om die kinderen waarvan de scholen verwachten dat ze naar het HAVO of zelfs het VWO kunnen.

De BSA ondersteunt hen op het gebied van woordenschat, begrijpend lezen en kennis van de wereld. Allemaal belangrijke vaardigheden, nodig voor een succesvolle schoolloopbaan. De lessen vinden plaats na schooltijd, op twee middagen van de week. Op de BSA krijgen zij de gelegenheid hun talenten volop te ontwikkelen. Naast de BSA in Overvecht komt er nu ook één in andere wijken. Onze kinderen gaan naar de BSA op de Ludgerschool.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?