Vroeg- en Voorschoolse Educatie

VVE betekent: Vroeg- en voorschoolse educatie in Utrecht

Het Peutercentrum

Kinderen van 2 tot 4 jaar, die daarvoor in aanmerking komen, gaan vier dagdelen naar een speel-, leergroep waar ze spelen en leren met leeftijdsgenootjes onder begeleiding van tenminste twee leidsters. Op deze manier krijgen jonge kinderen alle kans om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen in een taalrijke, stimulerende omgeving.

Om de overstap van het peutercentrum naar groep 1 van de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben de leerkrachten van de groepen 1 en 2 van onze school regelmatig contact met de collega's van het peutercentrum. Voor De Piramide komt dit in de praktijk op neer dat wij vooral contact hebben met Peutercentrum Zuilen.

Sinds 2014 is De Piramide een gecertificeerde VVE-locatie. Alle kinderen die van het peutercentrum naar onze school komen worden overgedragen, zodat we vanaf de eerste dag dat ze op school zijn deze kinderen dé aandacht en ondersteuning kunnen bieden die ze nodig hebben.

Kleine kringen

Een ander belangrijk speerpunt dat we gemeen hebben met het peutercentrum is het feit dat we werken met kleine kringen. Want juist in een klein groepje, met veel aandacht voor ieder kind persoonlijk en veel interactie, komt een kind optimaal tot leren.
Kinderen die van het peutercentrum komen blijven in groep 1 en 2 meerdere keren per week deelnemen aan een kleine kring zodat de ontwikkeling die op tweejarige leeftijd is ingezet doorgaat in de kleutergroepen.

Deze extra ondersteuning wordt mogelijk door het inzetten van een onderwijsassistent die de kleine kringen begeleidt of korte tijd de groep overneemt zodat de leerkracht kleine kringen kan uitvoeren.

Ouderparticipatie

Het succes hiervan is alleen mogelijk met medewerking en inzet van de ouders. Daarom investeren wij, net als het peutercentrum, in oudercontacten. Door middel van huisbezoeken, tien minuten-gesprekken en ouderbrieven en Parro wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van uw kind en de thema's en doelen waar uw kind aan werkt.

Nu voor later

De gemeente Utrecht investeert veel in het vroegtijdig voorkomen van ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen. Hiertoe is het project: 'Nu voor later' gelanceerd. Door middel van wetenschappelijk onderzoek, samenwerkingsverbanden en continue bijscholing worden leerkrachten en leidsters steeds weer geïnspireerd om jonge kinderen (nog) beter te begeleiden bij hun leerproces en ontwikkeling.

Interessante links:

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?