Medezeggenschapsraad

Wij vertellen graag waar wij ons tot nu toe mee bezig hebben gehouden. Wie zijn de leden van de MR van basisschool de Piramide. Dit schooljaar starten we met één nieuwe leerkracht in de MR: .... De oudervertegenwoordiging is gelijk gebleven, namelijk David Vrolijk en Marieke Visser. We houden ons zoveel mogelijk aan de coronamaatregelen en doen daarom onze vergaderingen via Teams.

Op dit moment bestaat de MR uit:

 • Marieke Visser: moeder van Joris (groep 5) en Hugo (groep 8).
  In 2017 ben ik naast mijn werk begonnen met de studie pedagogiek en hierdoor ben ik mij nog meer gaan realiseren hoe belangrijk goed onderwijs is. Deelname aan de MR vind ik interessant, nuttig en de samenwerking met andere ouders en docenten spreekt me erg aan. Ik heb een brede interesse en denk dan ook graag mee met de diverse onderwerpen die in de MR besproken worden.
  De basisschooltijd levert een belangrijke bijdrage aan de basis voor het verdere leven van onze kinderen. Ik draag daar graag mijn steentje aan bij.
 • David Vrolijk: vader van Lyvia (groep 4)
  De Piramide is mij niet onbekend. De afgelopen 10 jaar heb ik een goede band opgebouwd met de school en leerkrachten. Ik geniet al jaren van de kleinschaligheid van de Piramide. Door mijn deelname aan de MR wil ik graag mijn steentje bijdragen. Ik wil dat doen door onder andere kritisch mee te denken over het onderwijs, de betrokkenheid van ouders en het behouden van een prettige en veilige omgeving voor de kinderen en leerkrachten.
  Het is belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en terug kunnen kijken naar een mooie tijd op de Piramide. Daar wil ik mij graag voor inzetten.

 • Meester Stan: leerkracht in groep 6 op maandag t/m vrijdag. MR-lid sinds schooljaar 2020-2021.

 • Juf Kiara: leerkracht in groep 4 op maandag t/m vrijdag. MR-lid sinds schooljaar 2021-2022.

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin denken afgevaardigden van ouders/verzorgers en van leerkrachten mee over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. De ouders/verzorgers en leerkrachten in de MR, kunnen elk onderwerp over het beleid van de school bespreken. Het is niet de bedoeling dat er problemen met individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken. Wel kunnen we zaken waar we ons zorgen over maken of waar we ideeën over hebben op de agenda zetten. Hierbij gebruiken we de input van ouders/verzorgers van kinderen van basisschool de Piramide. We overleggen regelmatig met de directeur. Naast zaken waar de MR officieel instemmingsrecht over heeft, mag je als MR ook advies uitbrengen.
Hieronder een aantal voorbeelden van zaken die dit schooljaar besproken zijn:

• Tevredenheid medewerkers
• Rookvrij schoolplein
• MR-Cursus
• Financiën en begroting
• Communicatie
• Parro-app
• Thuisonderwijs
• Aankleding hal
• Benoeming nieuwe directeur

Ten slotte: hier schetsen we slechts heel kort wat de taken zijn van de MR en waar we ons mee bezig hebben gehouden in het afgelopen schooljaar. Mocht je vragen hebben hierover, spreek ons dan aan op het schoolplein, of stuur een mail naar [email protected]

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?