Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg in de school, zo stelt de Wet Medezeggenschap Scholen. De MR van De Piramide bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. Zij overleggen circa 5x per jaar met directeur Lotte Brente op basis van een aantal vaste agendapunten: financiën, formatie, arbeidsomstandigheden, landelijke ontwikkelingen, onderwijskundige ontwikkelingen en ouderbetrokkenheid/communicatie met ouders.

Via dit overleg en de terugkoppeling met de Activiteitencommissie, krijgt de samenwerking tussen ouders, leerkrachten en de directeur vorm. Aldus biedt de MR de gelegenheid om kennis te delen en begrip te creëren tussen de schoolorganisatie en ouders.

Op dit moment bestaat de MR uit:

 • Jan van Ogtrop, vader van Hanna (groep 6) en Kristien (groep 3). MR-lid en voorzitter sinds schooljaar 2015-2016:
  'Ik probeer bij te dragen aan een vitale school waar kinderen nu en in de toekomst met plezier naar toe gaan en tijdens de rest van hun leven aan terugdenken!'
 • Juf Corrieke: leerkracht in groep 1/2A op maandag t/m vrijdag. MR-lid sinds schooljaar 2015-2016:
  'Ik vind het belangrijk dat de school een veilige omgeving is waar ieder kind tot zijn of haar recht komt en ouders gehoord worden.'
 • Juf Anouk: leerkracht van groep 3 op maandag t/m vrijdag. MR-lid sinds schooljaar 2016-2017:
  'Ik vind het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen ouders en school. Door samen te werken bereik je veel! Daarnaast vind ik het belangrijk dat kinderen in een veilige en uitdagende leeromgeving opgroeien'.
 • Maud Sakko-Bringmann, moeder van Koen (groep 8), tevens leerlingbegeleider, cultuurcoördinator en vakleerkracht muziek. MR-lid sinds schooljaar 2012-2013:
  'Mijn drijfveren zijn inspirerend onderwijs en belangenbehartiging van onze kinderen en hun ouders. Daar zet ik mij graag voor in!'

Ouders zijn MR-lid voor een termijn van vier á vijf jaar en worden gekozen; voor leerkrachten maakt lidmaatschap van de MR deel uit van het taakbeleid (iedere leerkracht heeft een aantal specifieke taken naast de onderwijstaak). Uw suggesties, vragen, opmerkingen zijn welkom bij ieder van ons! Deze kunt u ook per mail met ons delen via [email protected]

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?