Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg in de school, zo stelt de Wet Medezeggenschap Scholen. De MR van De Piramide bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. Zij overleggen ongeveer vijf keer per jaar met directeur Lotte Brente op basis van een aantal vaste agendapunten: financiën, formatie, arbeidsomstandigheden, landelijke ontwikkelingen, onderwijskundige ontwikkelingen en ouderbetrokkenheid/communicatie met ouders.

Via dit overleg en de terugkoppeling met de Activiteitencommissie, krijgt de samenwerking tussen ouders, leerkrachten en de directeur vorm. Aldus biedt de MR de gelegenheid om kennis te delen en begrip te creëren tussen de schoolorganisatie en ouders.

Op dit moment bestaat de MR uit:

 • Marieke Visser: moeder van Joris (groep 3) en Hugo (groep 6).
  In 2017 ben ik naast mijn werk begonnen met de studie pedagogiek en hierdoor ben ik mij nog meer gaan realiseren hoe belangrijk goed onderwijs is. Deelname aan de MR vind ik interessant, nuttig en de samenwerking met andere ouders en docenten spreekt me erg aan. Ik heb een brede interesse en denk dan ook graag mee met de diverse onderwerpen die in de MR besproken worden.
  De basisschooltijd levert een belangrijke bijdrage aan de basis voor het verdere leven van onze kinderen. Ik draag daar graag mijn steentje aan bij.
 • David Vrolijk: vader van Lyvia (groep 2) en Trystan (groep 7).
  De Piramide is mij niet onbekend. De afgelopen 8 jaar heb ik een goede band opgebouwd met de school en leerkrachten. Ik geniet al jaren van de kleinschaligheid van de Piramide. Door mijn deelname aan de MR wil ik graag mijn steentje bijdragen. Ik wil dat doen door onder andere kritisch mee te denken over het onderwijs, de betrokkenheid van ouders en het behouden van een prettige en veilige omgeving voor de kinderen en leerkrachten.
  Het is belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en terug kunnen kijken naar een mooie tijd op de Piramide. Daar wil ik mij graag voor inzetten.

 • Juf Corrieke: leerkracht in groep 1/2A op maandag t/m vrijdag. MR-lid sinds schooljaar 2015-2016: 'Ik vind het belangrijk dat de school een veilige omgeving is waar ieder kind tot zijn of haar recht komt en ouders gehoord worden.'

 • Juf Anouk: leerkracht van groep 3 op maandag t/m vrijdag. MR-lid sinds schooljaar 2016-2017: 'Ik vind het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen ouders en school. Door samen te werken bereik je veel! Daarnaast vind ik het belangrijk dat kinderen in een veilige en uitdagende leeromgeving opgroeien'.

Ouders zijn MR-lid voor een termijn van vier á vijf jaar en worden gekozen; voor leerkrachten maakt lidmaatschap van de MR deel uit van het taakbeleid (iedere leerkracht heeft een aantal specifieke taken naast de onderwijstaak). Uw suggesties, vragen, opmerkingen zijn welkom bij ieder van ons! Deze kunt u ook per mail met ons delen via [email protected]

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?