Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg in de school, zo stelt de Wet Medezeggenschap Scholen. De MR van De Piramide bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. Zij overleggen ongeveer vijf keer per jaar met directeur Lotte Brente op basis van een aantal vaste agendapunten: financiën, formatie, arbeidsomstandigheden, landelijke ontwikkelingen, onderwijskundige ontwikkelingen en ouderbetrokkenheid/communicatie met ouders.

Via dit overleg en de terugkoppeling met de Activiteitencommissie, krijgt de samenwerking tussen ouders, leerkrachten en de directeur vorm. Aldus biedt de MR de gelegenheid om kennis te delen en begrip te creëren tussen de schoolorganisatie en ouders.

Op dit moment bestaat de MR uit:

  • Marieke Visser: moeder van Joris (groep 3) en Hugo (groep 6).
  • David Vrolijk: vader van Lyvia (groep 2) en Trystan (groep 7).
  • Juf Corrieke: leerkracht in groep 1/2A op maandag t/m vrijdag. MR-lid sinds schooljaar 2015-2016:
    'Ik vind het belangrijk dat de school een veilige omgeving is waar ieder kind tot zijn of haar recht komt en ouders gehoord worden.'
  • Juf Anouk: leerkracht van groep 3 op maandag t/m vrijdag. MR-lid sinds schooljaar 2016-2017:
    'Ik vind het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen ouders en school. Door samen te werken bereik je veel! Daarnaast vind ik het belangrijk dat kinderen in een veilige en uitdagende leeromgeving opgroeien'.

Ouders zijn MR-lid voor een termijn van vier á vijf jaar en worden gekozen; voor leerkrachten maakt lidmaatschap van de MR deel uit van het taakbeleid (iedere leerkracht heeft een aantal specifieke taken naast de onderwijstaak). Uw suggesties, vragen, opmerkingen zijn welkom bij ieder van ons! Deze kunt u ook per mail met ons delen via [email protected]

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?