Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Hierin zitten naast twee leerkrachten ook twee afgevaardigden van de ouders, die door de ouders zelf worden gekozen. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. De ouders/verzorgers en leerkrachten in de MR, kunnen elk onderwerp over het beleid van de school bespreken. Het is niet de bedoeling dat er problemen met individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken. Wel kunnen we zaken waar we ons zorgen over maken of waar we idee├źn over hebben op de agenda zetten. Hierbij gebruiken we de input van ouders/verzorgers van kinderen van basisschool de Piramide. We overleggen regelmatig met de directeur. Naast zaken waar de MR officieel instemmingsrecht over heeft, mag je als MR ook advies uitbrengen.

De MR bestaat uit:

Personeel: Kiara de Krosse en Peter van den Berkhof

Ouders: Jan Peter Stoker en Tessa Dessing

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?