Activiteitencommissie

 • Weet u dat... we een AC hebben?
 • Weet u dat... de AC dit jaar uit 10 leden bestaat?
 • Weet u dat... u zich ook altijd op kunt geven om een handje te helpen bij een evenement?
 • Weet u dat... u dit bij de volgende mensen kunt doen?

De AC bestaat uit de volgende leden:

 • Irene Aalama
 • Peter van den Berkhof
 • Natascha Broers
 • Anneke Driessen
 • Yael Haller
 • Claudia Kirpensteyn
 • Ton Kirpensteyn
 • Jane Klunder
 • Anneke van Schaik
 • Robert van Sloten
 • Denise van Stokkem
 • Marja den Uijl

Voor vragen m.b.t. de ouderbijdrage kunt u zich wenden tot Anneke Driessen (penningmeester): [email protected]

We hopen u het lopende schooljaar op een of meerdere festiviteiten te ontmoeten.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?