Activiteitencommissie

Wat doet de AC? Activiteiten organiseren voor alle kinderen van de Piramide (Sinterklaas, Pasen, Kerst, Koningsspelen, schoolreisjes, schoolfoto's, avond-4 daagse en het eindfeest)

Gezocht: ouders die de AC (activiteiten commissie) willen komen versterken!

Wat vragen we van je? Ongeveer 6 maal per jaar overleg hoe de activiteiten georganiseerd kunnen worden. Je mag creatief zijn (hoeft niet), je mag sterk zijn (hoeft niet), je mag gezellig zijn en het vooral leuk vinden om iets voor de kinderen van de Piramide te organiseren.

Wat levert het je op? Betrokkenheid, verbinding, plezier en gezelligheid!

De AC bestaat uit de volgende leden:

  • Peter van den Berkhof
  • Anneke Driessen
  • Yael Haller
  • Anouk Schotman
  • Robert van Sloten
  • Jolanda van der Hoorn
  • Noortje Rozema
  • Nynke Vrolijk
  • Tamara Dauwerse
  • Soewena Smith

Voor vragen m.b.t. de ouderbijdrage kunt u zich wenden tot Anneke Driessen (penningmeester): [email protected]

We hopen u het lopende schooljaar op een of meerdere festiviteiten te ontmoeten.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?