De leerdoelen van het eerste halfjaar

Foto door <a href="https://unsplash.com/@alinedenadai?utm_source=Marsvaardig&utm_medium=referral&utm_campaign=api-credit">
Aline de Nadai</a> op <a href="https://unsplash.com">Unsplash</a>

Rekenen

 • Vlot hanteren getallenrij tot 1000
 • Tellen met sprongen van 1, 10, 100
 • Klokkijken (analoog) hele klok
 • Cijferend optellen zonder overschrijding tiental
 • Cijferend aftrekken zonder lenen
 • Plaatsen van mm, cm, m, km in context
 • Heeft ruimtelijk inzicht
 • Optellen en aftrekken met tientallen en honderdtallen

Begrijpend lezen

 • Herkennen van informatieve en instructieve teksten
 • Tekstsoort voorspellen op basis van de titel
 • Tekstinhoud voorspelen op basis van de titel
 • Volgorde aangeven in stukjes tekst
 • Vragen en antwoorden combineren

Spelling

 • -cht(t)-woorden
 • Woorden eindigend op -d en-t
 • Woorden met -ei / -ij-• woorden met -au- / -ou-
 • Klankzuivere woorden (luistervink)

Technisch lezen

 • Doel: II score -> DMT Kaart 3 = 66-75 goed
 • AVI M5
Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?