Letters leren bij kleuters

Foto door <a href="https://unsplash.com/@shs521?utm_source=Marsvaardig&utm_medium=referral&utm_campaign=api-credit">
Susan Holt Simpson</a> op <a href="https://unsplash.com">Unsplash</a>

In de kleutergroepen staat iedere week een letter centraal, de 'letter van de week'.

Op deze manier raken de kinderen spelenderwijs vertrouwd met de schrijfwijze en klank van de letters. Kinderen die eraan toe zijn, kunnen een periode heel intensief bezig zijn met het benoemen en schrijven van letters, ook thuis. Voor u als ouder is het dan belangrijk om te weten dat de kinderen de letters op school fonemisch aangeleerd krijgen, dus zoals de letter klinkt.

De 'B' klinkt als 'bu'

De 'Z' klinkt als 'zzzzz'

De 'P' klinkt als 'pu'

Naast het aanleren van de letters zijn we ook veel aan het 'hakken en plakken'. Korte woorden verdelen in klanken en deze klanken weer aan elkaar rijgen tot een woord.

Bijvoorbeeld:m/ aa / n --> maan.

Op het moment dat kinderen de letters in een kort woord herkennen en deze letters kunnen rijgen tot een woord, kan een kind zijn/haar eerste woordje lezen.

Voor de letters hanteren wij de volgende schrijfwijze: letterkaart.

Maar het is ook prima als kinderen ontdekken dat sommige letters op verschillende manieren geschreven worden. Op de computer is het lettertype Comic Sans of Century Gothic aan te bevelen.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?