Informatie over inschrijven op onze school

Van harte welkom op onze school. Wij maken graag kennis met u en uw kind. Meer weten over onze school?
Vul uw gegevens in en directeur Jefta Alberts neemt contact met u op:

Aanvragen informatie

Natuurlijk kunt u ook zelf bellen met Jefta Alberts op telefoonnummer 030 - 244 02 52 of e-mailen naar [email protected]

Aanmelden van kinderen geboren t/m 30 september 2018

Voordat u uw kind aanmeldt willen we graag dat ouders/verzorgers eerst een Kijkmiddag bezoeken.
Als ouders belangstelling hebben voor onze school, kunnen ze dat op de Kijkmiddag aangeven.

De school organiseert kijkmiddagen op woensdagmiddag van 13:00-13:45 uur op de volgende data:

23 september, 14 oktober en 25 november 2020
20 januari (vervalt i.v.m. lockdown), 17 februari (vervalt i.v.m. corona maatregelen), 24 maart, 14 april (vervalt i.v.m. corona maatregelen) en 19 mei (vol) 2021

Graag van tevoren aanmelden via [email protected]

Aanmelden van kinderen geboren na 1 oktober 2018

De aanmelding voor een basisschool in Utrecht verloopt voor kinderen geboren na 1 oktober 2018 op een centrale manier. Meer informatie hierover vindt u vanaf 1 juli 2021 via de website: naardebasisschool.utrecht.nl

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over deze nieuwe manier van aanmelden. Onze school neemt hier ook aan deel. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen. Als meer kinderen zich aanmelden dan er plaatsen zijn op onze school. Dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben. De regels voor voorrang vindt u op de website naardebasisschool.utrecht.nl

Is uw kind ingeschreven? Dan nemen de leerkrachten van groep 1-2 ongeveer een maand voordat uw kind vier jaar wordt contact met u op om wenafspraken te maken. Ieder kind heeft ongeveer 5 wenmomenten op school, meestal in de twee weken voordat uw kind naar school gaat.

Tot ziens op basisschool De Piramide.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?