Talentenontwikkeling

Talentontwikkeling (voorheen Verlengde Schooldag)

Tijdens de lessen op school ligt het accent naast aandacht voor creatieve vakken vooral op de meer cognitieve vakken (rekenen, taal, lezen enz.). Sinds een aantal jaar bieden we daarom workshops Talentontwikkeling aan op school omdat we het belangrijk vinden dat kinderen hun talenten op allerlei gebieden ontwikkelen. Deze workshops worden gegeven door ervaren vakmensen en zijn altijd een groot succes. De kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen zich inschrijven voor een workshop die na schooltijd wordt gegeven. Voor de groepen 1 en 2 zijn er lessen onder schooltijd. De Piramide streeft er naar om elke groep twee keer per jaar een activiteit aan te bieden.

De afgelopen jaren hebben we diverse workshops aangeboden op het gebied van dans en bewegen, creatief (verhalen) schrijven, koken, theater, toneel, beeldende kunst, schilderen, tekenen, fotografie, zang en muziek (vocaal en instrumentaal).

Ook dit schooljaar zullen er weer verschillende workshops worden aangeboden. We hopen dat veel kinderen enthousiast worden van het nieuwe aanbod en zich in zullen schrijven. Houdt u de mails over Talentalentontwikkeling daarom goed in de gaten!

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?