Schoolregels

We hebben op school een aantal basisregels. Dit zijn regels waar we ons met zijn allen aan houden op school. Dit zijn:

  • We luisteren naar elkaar
  • We helpen elkaar
  • We zijn op school om te leren
  • We houden rekening met elkaar
  • We zorgen goed voor materiaal en omgeving

Daarnaast zijn er regels en afspraken die de leerkrachten met de groep maken en maken we gebruik van de Kwink methode, die de leerlingen helpt bij het verder ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Kwink methode

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?