Schoolregels

We hebben op school een grondwet. Dit zijn regels waar we ons met zijn allen aan houden op school. Daarnaast zijn er regels en afspraken die de leerkrachten met de groep maken.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?