Muziek- en cultuurprofiel

Onze school draagt muziek en cultuur hoog in het vaandel. Muziek immers stimuleert het brein, het abstract denken en is heel belangrijk voor de reken- en taalontwikkeling van onze leerlingen. We vinden het bovendien heel belangrijk om onze leerlingen te (blijven) inspireren en hen te helpen hun muzikale en culturele talenten te ontdekken en verder te ontplooien. CBS de Piramide kan zich met recht een muziek- en cultuurschool noemen.

Subsidie

Met subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie geven we het muziekonderwijs op school de komende drie jaar een extra impuls. Het sociaal-educatieve project Muziek in de Wijk, een project van Stichting Kunstkasteel Zuilen, helpt ons daarbij. De eerste drie weken van dit schooljaar hebben de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 deel genomen aan een korte instrumentencarroussel. Tijdens deze instrumentale instuiflessen hebben de leerlingen kennis gemaakt met verschillende soorten instrumenten (gitaar, viool, cello, blokfluit, klarinet, trompet, basgitaar en saxofoon) die ze ook mochten (proberen te) bespelen.

Vakdocenten

Sinds 21 september krijgen de leerlingen van groep 5 wekelijks instrumentale muziekles van vakdocenten muziek en lessen Algemene Muzikale Vorming van Juf Albertine en Juf Sharon. Deze instrumentale lessen omvatten onder meer oriënterende instrumentencarroussels. Inmiddels hebben alle leerlingen een muziekinstrument (klarinet, blokfluit, gitaar, basgitaar en/of viool) gekozen dat ze gedurende het schooljaar leren bespelen en dat ze mee naar huis mogen nemen om thuis te kunnen oefenen. De leerlingen van groep 1 t/m 4 en 6 t/m 8 krijgen muziekles van hun eigen leerkracht of van Vakleerkracht Muziek juf Maud.

Nieuwe methode

Er wordt veel in de klas gezongen (onder meer door gebruik te maken van de nieuw aangeschafte on-line methode 123Zing en Muziek in School. Er wordt tijdens de muzieklessen ook aandacht besteed aan Algemene Muzikale Vorming. Hierbij maken we gebruik van educatieve apps ontwikkeld door het Concertgebouworkest en de doorgaande leerlijn van Metropole op School.

Cultuuronderwijs

In het kader van Cultuur voor Ieder Kind ontvangt de school sinds vorig schooljaar subsidie voor cultuuronderwijs. Hiermee kunnen we gedurende het schooljaar voor elke groep in ieder geval één culturele activiteit bekostigen. De kleuters gaan op school aan de slag met een fotografiedocente van het Utrechts Centrum voor de Kunsten en gaan naar het Huis van Sinterklaas. De leerlingen van groep 3 t/m 8 bezoeken een museum, gaan naar een voorstelling in de Stadsschouwburg of ZIMHIC, beklimmen de Domtoren en ontdekken de rijke historie van Utrecht bij Dom Under. Meer informatie over de verschillende activiteiten ontvangt u in de loop van het schooljaar. We wensen alle kinderen een muzikaal en cultureel inspirerend en leerzaam schooljaar toe!

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?