Kurzweil

Op de Piramide hebben wij de beschikking over Kurzweil, een computerprogramma dat geschreven taal omzet in gesproken taal. Dit helpt kinderen die moeite hebben met lezen. Het programma wordt op de Piramide voornamelijk gebruikt door kinderen met dyslexie. Voor hen is het een zeer toegevoegde waarde, omdat het hen helpt bij het lezen en bij het spellen.

Het grootste deel van de leerkrachten heeft de cursus Kurzweil met succes doorlopen. In de komende jaren hopen wij Kurzweil in te kunnen zetten bij steeds meer vakken.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?