Muziek onderzoek

In schooljaar 2018-2019 en 2019-2020 heeft De Piramide deelgenomen aan de Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU) van de Universiteit Utrecht. Zie voor meer informatie https://werkplaatsonderwijsonderzoekutrecht.nl/ en https://www.uu.nl/onderwijs/onderwijsadvies-training/scholing/primair-onderwijs/werkplaats-onderwijsonderzoek-utrecht-wou). In het kader van de WOU heeft onze vakspecialist muziek onderzoek gedaan naar het (positieve) effect van (instrumentaal) muziekonderwijs op de groepscohesie en groepsdynamiek. Een samenvatting van ons onderzoek kunt u nalezen op bijgevoegde poster. Of lees het interview in onderstaande digitale publicatie 'Vier jaar samen onderzoeken in portretten'. Op ons afgeschermde YouTubekanaal staat onderstaand filmpje dat gebruikt is om ons onderzoek te presenteren tijdens de online WOU-conferentie op 6 oktober 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=1WBU_GQPRzQ&feature=youtu.be.

6 oktober 2020

Bijlagen

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?