Jaarlijkse waarderingslijst van de leerlingen

Elk jaar vraagt De Piramide aan de leerlingen van groep 6, 7 en 8 hoe zij de school waarderen.
De leerlingen waarderen het werk van de leerkrachten heel goed. Zie hieronder.

Ben je tevreden over wat je leert op deze school? 8,7
Vind je de regels op school duidelijk? 8,5
Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester? 8,4
Vertelt je juf of meester je duidelijk wat je goed of fout doet? 8,4
Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is? 8,7

We zijn als team heel trots op dit mooie resultaat.

20 april 2021
Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?