Leerdoelen

Foto door <a href="https://unsplash.com/@johnnymcclung?utm_source=Marsvaardig&utm_medium=referral&utm_campaign=api-credit">
Johnny McClung</a> op <a href="https://unsplash.com">Unsplash</a>

In de periode van de zomervakantie tot de herfstvakantie werken de kinderen van groep 1 en 2 aan de volgende taal- en rekendoelen:

Taaldoelen groep 1:

 • Kan een kringgesprek volgen.
 • Spreekt duidelijk.
 • Spreekt in goed gevormde zinnen.
 • Begrijpt de betekenis van pictogrammen.

Taaldoelen groep 2:

 • Kan de eigen naam en de namen van gezinsleden herkennen.
 • Kan klankdiscriminatie toepassen.
 • Kan een zin opdelen in woorden.
 • Kan een woord opdelen in lettergroepen.
 • Kan de strekking van een verhaal goed volgen.
 • Toont belangstelling voor boeken.
 • Kan zelfstandig een boek 'lezen'.
 • Toont belangstelling voor geschreven taal.
 • Kan zijn/haar eigen naam schrijven.
 • Beheerst een goede pengreep/schrijfhouding.

Rekendoelen groep 1:

 • Kan veel/weinig benoemen.
 • Telt tot 5.

Rekendoelen groep 2:

 • Kan eerste/laatste benoemen.
 • Telt synchroon tot 10.
 • Kan terugtellen vanaf 5.
 • Herkent de cijfersymbolen tot 10.
 • Is zich bewust van zijn biologische, dagelijkse en historische tijd.
Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?