Muziek onderzoek

In schooljaar 2018-2019 en 2019-2020 heeft De Piramide deelgenomen aan de Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU) van de Universiteit Utrecht. Zie https://werkplaatsonderwijsonderzoekutrecht.nl/ en https://www.uu.nl/onderwijs/onderwijsadvies-training/scholing/primair-onderwijs/werkplaats-onderwijsonderzoek-utrecht-wou voor meer informatie. In het kader hiervan heeft onze vakspecialist muziek onderzoek gedaan naar het (positieve) effect van (instrumentaal) muziekonderwijs op de groepscohesie bij leerlingen en de groepsdynamiek in de klas.

6 oktober 2020
Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?